Thúc nguồn vốn trái phiếu chảy mạnh

2017-08-17 04:11:51

(ĐTCK) Dữ liệu vừa được Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia cập nhật tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2017 cho thấy, 7 tháng đầu năm nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 140.900 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu Chính phủ, hoàn thành 76,9% kế hoạch phát hành năm nay. 


Dự báo với tốc độ huy động như hiện nay (trung bình khoảng 20.000 tỷ đồng/tháng), Kho bạc Nhà nước sẽ hoàn thành kế hoạch huy động vốn trái phiếu Chính phủ trong khoảng 2 tháng nữa.

Trong khi huy động vốn qua kênh trái phiếu Chính phủ khả quan, thì điều đáng ngại là giải ngân nguồn vốn này tiếp tục diễn ra chậm. Theo Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia, đến cuối tháng 6/2017, vốn trái phiếu Chính phủ mới chỉ giải được 5.200 tỷ đồng, chiếm 10,4% kế hoạch năm nay. Chậm giải ngân nguồn vốn trái phiếu Chính phủ vừa gây lãng phí, vừa giảm hiệu quả huy động vốn.

Việc chậm trễ trong giải ngân nguồn vốn trái phiếu Chính phủ càng trở thành mối quan ngại lớn, bởi quỹ thời gian của năm 2017 không còn nhiều, trong khi sức ép để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP đề ra cho năm nay là 6,7% đang ngày một thêm lớn.

Thực tế, để khắc phục tình trạng giải ngân vốn đầu tư công nói chung (6 tháng đầu năm nay mới giải ngân đạt 25,6% dự toán năm 2017) và vốn trái phiếu Chính phủ nói riêng chậm, gần đây nhiều giải pháp đã được triển khai, nhưng hiệu quả mang lại chưa như kỳ vọng.

Trước thực tế này, ngày 3/8, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 70/2017 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Ðầu tư.

Sự chậm trễ trong giải ngân vốn đầu tư công được Chính phủ nhận diện là do thủ tục đầu tư xây dựng còn phức tạp; công tác phối hợp và chỉ đạo điều hành ở một số bộ, ngành, địa phương còn thiếu quyết liệt... Ðể khắc phục tình trạng này, Chính phủ đã giao trách nhiệm cụ thể đến các bộ, ngành, địa phương, với nhiều giải pháp mạnh.

Theo đó, ngoài chủ động rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền điều chuyển kế hoạch vốn năm 2017 của các dự án chậm tiến độ thực hiện và giải ngân sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt..., Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các lãnh đạo, cán bộ, công chức vi phạm quy định của pháp luật và cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ giao, thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công.

Thay thế kịp thời những cán bộ, công chức yếu kém về năng lực, trình độ hoặc suy thoái về đạo đức nghề nghiệp, gây nhũng nhiễu, tiêu cực hoặc thao túng trong quản lý vốn đầu tư công, đấu thầu.

Bên cạnh đó, các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước đến ngày 30/9/2017 giải ngân đạt dưới 30% kế hoạch vốn năm 2017 được giao đầu năm, thì kiên quyết không bố trí kế hoạch năm 2018 để tập trung thực hiện hết số vốn kế hoạch năm 2017 kéo dài thực hiện sang năm 2018.

Việc quyết liệt triển khai nhiều giải pháp mạnh trên kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến rõ nét trong khắc phục tình trạng giải ngân nguồn vốn đầu tư công diễn ra chậm trong 7 tháng qua khi nguồn vốn trái phiếu Chính phủ được sử dụng hiệu quả, sẽ kích thích các dòng vốn khác cùng chuyển động, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP 6,7% đề ra cho năm nay mà Chính phủ đang kiên định theo đuổi. 

Người quan sátTin mới nhất
TIn nhiều người đọc

Lên đầu trang

Đặt làm trang chủ

Báo chí nói gì về
tintaichinh.vn