Quy hoạch chung đô thị Tịnh Biên (An Giang) đến năm 2035

2017-10-09 17:15:13

Phúc đáp UBND tỉnh An Giang, Bộ Xây dựng vừa có Văn bản số 2046/BXD-QHKT về việc bổ sung đồ án Quy hoạch chung đô thị Tịnh Biên (tỉnh An Giang) đến năm 2035.


quy hoạch An Giang
Một góc thị trấn Tịnh Biên, An Giang

Ngày 11/4/2017, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 768/BXD-QHKT góp ý Quy hoạch chung đô thị Tịnh Biên đến năm 2035. UBND tỉnh An Giang có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị có liên quan tiến hành hoàn chỉnh hồ sơ theo ý kiến của Bộ Xây dựng tại văn bản trên.

Dự báo, quy mô dân số trong khu vực lập quy hoạch (năm 2030) không vượt quá quy mô dân số đô thị loại 3, ở mức 98.000 người. Do đó, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh An Giang tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch theo luật định. Việc phạm vi ranh giới lập quy hoạch được mở rộng thêm 1 xã không làm thay đổi hạ tầng kỹ thuật và định hướng tổ chức không gian được đề xuất tại Tờ trình số 154/TTr-UBND ngày 22/3/2017 của UBND tỉnh An Giang. Vì vậy, để đảm bảo sử dụng đất đai tiết kiệm, hiệu quả, đồ án cần xem xét giai đoạn thực hiện và phát triển đô thị đồng bộ.Tin mới nhất
TIn nhiều người đọc

Lên đầu trang

Đặt làm trang chủ

Báo chí nói gì về
tintaichinh.vn