Cổ phiếu cần quan tâm ngày 7/2

2018-02-08 11:35:17

(ĐTCK) Báo Đầu tư Chứng khoán trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 7/2 của các công ty chứng khoán.


Khuyến nghị mua cổ phiếu NLG

CTCK Bản Việt (VCSC)

CTCP Đầu tư Nam Long (NLG) chuẩn bị thực hiện đợt phát hành quyền mua cổ phiếu sắp tới tỷ lệ 5:1 (cứ nắm giữ 5 cổ phiếu, cổ đông được quyền mua thêm một cổ phiếu) với giá phát hành 18.000 VND/cổ phiếu, thấp hơn 43% so với thị giá hiện nay. Đợt phát hành bao gồm 31 triệu cổ phiếu, số tiền dự kiến thu về 566 tỷ đồng sẽ được dùng để mở rộng quỹ đất tại TP. HCM.

Chúng tôi hiện đưa ra khuyến nghị mua dành cho NLG với giá mục tiêu điều chỉnh sau quyền là 41.900VND/cổ phiếu, tổng mức sinh lời 40,1%, bao gồm lợi suất cổ tức 1,3%. Tuy nhiên, vì giá phát hành thấp hơn 10% so với giả định của chúng tôi (20.000VND/cổ phiếu) nên chúng tôi dự kiến sẽ điều chỉnh nhẹ giá mục tiêu trong báo cáo cập nhật tới.

Tại mức giá đóng cửa phiên hôm nay, định giá của NLG hấp dẫn so với các công ty cùng ngành với P/E 2018 và P/B lần lượt là 1,3 lần và 7,7 lần.

Khuyến nghị kém khả quan đổi với PVD

CTCK Bản Việt (VCSC)

Chúng tôi hạ khuyến nghị dành cho Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PVD) xuống kém khả quan vì chúng tôi cho rằng giá cổ phiếu này đã tăng vào vùng định giá cao trong khi triển vọng lợi nhuận phục hồi kém và dòng tiền hoạt động yếu.

Chúng tôi điều chỉnh tăng giá mục tiêu thêm 13,3% chủ yếu vì (1) chúng tôi điều chỉnh tăng giả định giá dầu trong giai đoạn dự báo; (2) điều chỉnh giảm WACC do lãi suất phi rủi ro; và (3) áp dụng P/B mục tiêu cao hơn, phù hợp với trung vị các công ty khác trong ngành.

Chúng tôi dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2018 đạt 4,1 triệu USD, chủ yếu nhờ lợi nhuận ngoài HĐKD đạt 7,1 triệu USD nhờ thu hồi nợ xấu từ Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP), qua đó bù đắp cho mảng khoan dầu khí vì dự kiến giá thuê ngày tăng vẫn không đủ để chi trả chi phí.

PVD hiện giao dịch tại 1,8 lần giá trị tài sản và P/B 0,7 lần, quá cao khi ROE chỉ 0,2%.

Khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu HCM

CTCK BIDV (BSC)

Xu hướng hiện tại của cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (mã HCM) là điều chỉnh ngắn hạn. Chỉ báo xu hướng MACD hội tụ, chỉ báo RSI giảm từ quá mua.

Nhận định: Cùng giảm với xu hướng chung, HCM đã điều chỉnh xuống giá 73. Ở thời điểm hiện tại, chúng tôi tin rằng HCM sẽ vận động trên vùng Fibonacci 23.6% do sự hỗ trợ của MA 15 và và vùng trên của Bollinger đang thu hẹp lại.

Vì vậy, chúng tôi đưa ra khuyến nghị nắm giữ HCM và chờ trạng thái tiếp theo của cổ phiếu cũng như thị trường chung. Bán khi giá cổ phiếu xuống dưới mức 65.000 đồng/CP.

T.TTin mới nhất
TIn nhiều người đọc

Lên đầu trang

Đặt làm trang chủ

Báo chí nói gì về
tintaichinh.vn